Co to vlastně životní úroveň je?

Je těžké říci přesnou definice „životní úrovně“ neboť je to něco velmi komplexního, co zahrnuje spoustu různých faktorů. Mnozí lidé tvrdí, že ukazatelem životní úrovně je vlastně hodnota výplaty, kterou člověk měsíčně vydělává, ale na druhou stranu je to velmi nepřímý ukazatel, protože záleží také na tom, jak s vydělanými penězi hospodaříme. Zda je investujeme nebo utrácíme za zbytečnosti…
dollar kurz.jpg

Faktory ovlivňující naší životní úroveň pak můžeme rozdělit na tyto body:


1.       Vaše práce – sem patří již zmiňovaná mzda, ale i pracovní podmínky, jako čistota pracoviště, kolegové, stres v práci, jistota zaměstnání, apod.


2.       Vaše nákupy – za co peníze utrácíte, zda je investujete, jakou pro vás mají hodnotu.


3.       Vaše bydlení – dům či byt, ve vlastnictví nebo v podnájmu, vybavenost bytu, čistota, organizace, dostatečný prostor, lokalita bytu (zda je v blízkosti obchodů, lékařů, školy, práce, apod.).


4.       Vlastnictví – aneb kolik toho vlastníte a v jaké hodnotě.


5.       Váš zdravotní stav – a celkově zdravotní stav celé vaší rodiny, závažná onemocnění nebo běžné nemoci.


6.       Zábava, koníčky, kultura, škola
silueta dívky.jpg

Existuje také pojem „průměrná životní úroveň v ČR“ – dle tohoto ukazatele se můžete poměřit s ostatními obyvateli ČR. Jste nadprůměrní nebo podprůměrní? Na toto téma je spoustu tabulek a složitých výpočtů, které jsou běžně dostupné třeba na internetu. Hodnoty se také velmi často mění a také závisí (i když vzdáleně a nepřímo) na hospodaření státu a dalších faktorech, které mi jen velmi těžko ovlivníme.
bankovky v tuhličce.jpg

Vysvobozující závěr

Pokud se vám zdá, že spadáte spíše do podprůměrné části obyvatel nebo i hluboce podprůměrné části, pak nezoufejte. Neznamená to vůbec nic a podle mnohých vědeckých průzkumů jsou právě tito lidé považováni za mnohem šťastnější a spokojenější než ti s vysokou životní úrovní. Proč tomu tak je, to bych ráda přenechala filozofům, vědcům nebo vám samotným.