Tyto krásné růže patří dnes vám, aÅ¥ každý lupínek blahopÅ™eje vám. Proto je klademe v duchu na váš stůl, aby váš život krásnÄ› a Å¡Å¥astnÄ› plul. Tak nÄ›jak by mÄ›lo vypadat přání lidem, které máme rádi, kterých si hluboce vážíme. A protože vÄ›cných dárků je kolem nás stále více a více, zkusme jednou dát vale konzumní spoleÄnosti a zaměřit se trochu více na duchovno. Ono místo sladkostí a chlebíÄků trochu duÅ¡evní potravy, která je laskavá, přívÄ›tivá, rozesmÄ›je a zahÅ™eje na duÅ¡i, není nikdy dost. Dá se říci, že je jí poskrovnu a Äím dál ménÄ›.

Dnes se po okraj ponořte do přítomnosti

A proto by jednou stálo zato zažít oslavu narozenin spoleÄnÄ› s Äinnostmi, do kterých se budeme moci my sami, aÅ¥ už v roli oslavence nebo gratulanta, zapojit. Sebrat přátele, s nimiž máme krásné vzájemné vztahy, které chceme dále rozvíjet a budovat, a zúÄastnit se spoleÄnÄ› skvÄ›lé kouzelnické párty, kde nebudeme muset ani chvíli myslet na budoucnost, ale budeme žít pouze a pouze souÄasnou chvílí. VezmÄ›te do ruky přítomnost a naplňte ji životem až po okraj!