Donedávna platila superhrubá mzda, která se vypočítávala z výše naší hrubé mzdy, ke které se přičetly odvody na sociální a zdravotní pojištění. Konkrétně se jednalo o výpočet z hrubé mzdy, ze které se vypočítalo 9 % pro zdravotní pojištění a 25 % pro sociální pojištění. Tyto částky, vypočítané z hrubé mzdy se připočetly k této hrubé mzdě a vyšla nám superhrubá mzda. Ta se zaokrouhlila na celé sto koruny nahoru. Z ní se odečítá takzvaná záloha na daň ve výši 15%. To všechno jsou teprve náklady, které za vás musí zaplatit zaměstnavatel. Teprve pak se přistupuje k dalším odvodům, tedy na zdravotním a sociálním pojištění, které si platíte vy jako konkrétní zaměstnanec a strhávají se vám ze mzdy, jedná se o 4,5 % na zdravotní pojištění a 6,5% na sociální pojištění. Následují další odvody, jako jsou slevy na daních, slevy pokud jste student nebo invalidní důchodce a mnohé další.

žena, notebook, výpočty

Zajímá vás výpočet čisté mzdy https://www.kalkulackacistemzdy.cz/?

V dnešní době tento výpočet provedete velice snadno a to na internetu pomocí kalkulačky. Nemusíte se trápit s žádnými čísly, stačí zadat základní údaj, tedy hrubou mzdu, kterou vám vždy v zaměstnání sdělují. Tuto veličinu jistě budete znát i v případě, že chcete změnit zaměstnání.

Právě změna zaměstnání je často vedena kvůli financím. Čekají vás někde lepší vyhlídky? Chcete si finančně polepšit? Na tom přeci není nic špatného. Vždyť od výplaty se odvíjí celý náš život, tak proč si ho neudělat hezčí, kvalitnější a lepší?

porada kancelář

Lidé mají vysoké nároky a to samé platí samozřejmě i o celou kompletní společnost, musíme někde bydlet, využíváme energii, vodu a teplo. To vše jsou náklady, které musíme každý měsíc platit, nehledě na další životní potřeby a zájmy, jako jsou náklady na jídlo, dopravu do zaměstnání a v neposlední řadě také lidské potřeby jako je zábava.

Čistá mzda se nyní vypočítává bez superhrubé mzdy, která byla dočasně zrušena, ale nikdo neví, jak dlouho to bude trvat, proto je dobré připravit se na dobu, kdy opět bude zavedena. Pomocí kalkulačky pak zase hned budete vědět, na jakou částku se můžete na výplatu těšit.