Stěhování firem Praha odnesto.cz vždy představuje větší zakázku, na kterou je třeba se náležitě připravit i tehdy, požádáte-li o zakázku „na klíč“. Stěhovací firmu totiž budou zajímat některé skutečnosti, nejen termín, místo a rozsah přepravovaných břemen:

kancelářský nábytek

Rozebíratelný nábytek – většina nábytku ve firmách je rozebíratelná a to přináší zásadní otázku, zda jej přestěhovat v sestaveném stavu, anebo ne. Ze zkušeností vyplývá, že je výhodnější rozebrat především šatní skříně a další vyšší nábytek podobného typu, který se uzavírá posuvnými nebo křídlovými dveřmi. U něj se totiž mohou při přepravě uvolnit spojovací díly a dojít k jeho nevratnému poškození. Kancelářské stoly bývají většinou pevnější, to však platí hlavně u těch s kovovou nosnou konstrukcí.

žena na pracovišti

Balení věcí do krabic – zejména vybavení kanceláří vyžaduje pečlivě roztřídit, sbalit a popsat drobnosti do kartonových či plastových krabic. Kancelářské potřeby, šanony, ale i doplňky, jako např. plakáty, dekorační předměty, obrazy a květiny musí najít své místo v dobře uzavřené krabici. Stěhováci mohou zajistit balicí a výplňový materiál, vybavení kanceláří mohou balit samotní zaměstnanci, nebo to provede stěhovací firma, záleží na vzájemné domluvě. Stěhovací firmy jsou pojištěné proti poškození a ztrátě předmětů, ale vyplatí se vytvořit předem kompletní inventární seznam a mít přehled, ve které krabici se co nachází.

Zvláštní kategorii stěhování firem Praha tvoří vybavení dílen a manuálních provozů, kde jde o těžké stroje a mechanizační a další technické prostředky. V takových případech se dle velikosti zakázky vytváří projektová dokumentace přípravných prací a samotného procesu přemístění, kam se zahrnuje odpojení elektroinstalace a dalších inženýrských sítí, demontáž zařízení a nakládka, příprava terénu na novém působišti včetně zapojení a uvedení do zkušebního provozu.