Zajímavé změny se chystají ve vyplácení starobních důchodů. Připravuje je Ministerstvo práce a sociálních věcí a změny budou následující: Přibližně polovina seniorů zaznamená výrazné zpomalení růstu penze a ta druhá polovina naopak rychlejší nárůst. Potěší to především seniory a seniorky, které pobírají nižší důchody.
Navrhovaný současný způsob vyplácení starobních důchodů se bude opírat o změny v zásluhovém a pevném podílu. Zásluhová část dosud poměrně značně zvýhodňovala ty občany, kteří v minulosti pobírali vyšší příjmy, tedy, přesněji řečeno, kteří odevzdávali do státní pokladny vyšší částky sociálního pojištění. Nyní by se měla zásluhová část snížit ve prospěch části pevné. Pevná část bude tak jako dosud platná pro všechny seniory stejně.
senioři na lavičce

Lidé s nízkým důchodem by si měli polepšit

V současné době stále platí, že pevné složky starobních důchodů tvoří devět procent průměrné mzdy. Od roku 2019 se má pevná složka zvednout na deset procent, což způsobí, že si polepší lidé s nižšími důchody. Projeví se to vždy na pravidelné valorizaci důchodů – u lidí s vyššími důchodovými příjmy se valorizace poněkud zbrzdí, přitom ovšem systém přidávání částek na důchod zůstane nezměněn.
senior turista
Zpomalení růstu důchodů se výrazněji dotkne především lidí, kteří pobírají nadstandardně vyšší důchod, než je jeho průměrná hodnota. Statistické údaje vztažené k roku 2016 vypovídají o tom, že přibližně polovina seniorů a seniorek v té době pobírala důchod nižší než 11 344 korun.
Pravidelná valorizace (zvyšování) důchodů se vždy vztahuje k lednu kalendářního roku a navýšení se odvozuje od poloviny nárůstu reálných mezd v České republice a zároveň od růstu cen spotřebního zboží, potravin, léků, energií atd. Pevná část důchodu je stejná pro všechny seniory a proměnlivá se určuje podle odpracovaných let a odváděného sociálního pojištění do státní pokladny.