Zázemí nade vše – ať už vycházíte se svými sousedy nebo lidmi v blízkém okolí jakkoli, i přes vřelé mezilidské vztahy (což bývá v dnešní době spíše výjimečné), je vlastní zázemí jednou z nejdůležitějších podmínek spokojeného života. Bezpečné útočiště si vytváříme uvnitř bytu nebo rodinného domu a totéž platí i o oploceném zahradním pozemku. Za zdí se cítíme bezpečněji, než za pletivem, zvláště pak ve chvíli, kdy se chystáme posedět u kávy pod pergolou, anebo se koupat v bazénu.

betonový plot

Variabilní výška – celý systém připomíná stavebnici, kterou tvoří unifikované dílce odlévané do formy a vyztužené armovacími ocelovými prvky. Základem jsou kolmé sloupky, ty se zapouští pod úroveň zemského povrchu a na jejich stabilním ukotvení a přesném vyměření stojí a padá základ úspěchu celé výstavby. Mezi sloupky se pak zasouvají do speciálních drážek ploché obdélníkové bloky. Ty se vyrábí v šířce 50 cm a podle toho se také odvíjí samotná výška oplocení. Lze ji odstupňovat po půlmetrových vzdálenostech, nejčastěji do výšky 150 – 250 cm.

cihlová zeď

Odolnost vůči povětrnostním vlivům – rozmary počasí, prudké výkyvy teplot, silné mrazy a tropická letní vedra, bouřkový liják, nárazový vítr – to vše betonový plot ustojí bez úhony, je-li dobře vyměřen a sestaven. Životnost celé konstrukce včetně opěrných sloupků se odhaduje na tři až pět desítek let. Obrovskou výhodou je snížení nároků na údržbu na minimum, nemusí se natírat, nepodléhá korozi, nehnije ani neplesniví, nerozpadne se vlivem mrazu ani při tání sněhu.

Hluk a prach – hlučnost a prašnost spadají do skupiny stresových vlivů. Jsou také důvodem k výstavbě různých silničních protihlukových zábran v hustě obydlených sídlištích a k odklánění dopravy mimo městská centra. Betonové ploty Čáslav montazmpc.cz se tohoto úkolu dokážou rovněž zhostit, snižují úroveň prachu z automobilového provozu a brzdí hluk, jehož intenzita je nejvyšší těsně nad zemským povrchem.