České řeky se mezi sebou liší charakterem toku, okolní přírodou, typem historických a přírodních památek, přírodními rezervacemi, i příměstskými aglomeracemi, kudy protékají. Zvolíte-li jednu z nich ke splutí právě letos, nemůžete chybovat, pouze musíte dbát na dostatečný vodní průtok v průběhu letní prázdninové turistické sezóny.
lavička k odpočinku

Řeka Ohře patří bohužel k těm vodním tokům na našem území, které mívají v létě problém s nedostatkem vody. Projevuje se to zejména v okolí Karlových Varů, kde jsou jedny z nejkrásnějších peřejí v Čechách. Výšku vodního sloupce ovšem snadno před odjezdem na vodu zjistíte z vodočtů na Ohři, údaje jsou vždy k dispozici i s časovým vývojovým grafem na webu ČHMÚ. Máte-li štěstí a vody je dost, Ohře je Vaše!

Z Tršnice u Chebu až do Klášterce nad Ohří

Většina vodáků plánuje začátek plavby po Ohři v obci Tršnice, nedaleko Františkových Lázní. Horní tok Ohře je poměrně svižný, jedná se sice o silně meandrující tok, ale s převýšením hladin, které by spíš odpovídalo obtížnosti WW I, což nebývá u meandrujících horních toků tak obvyklé. Ohře protéká zpočátku lučinatou krajinou a první zajímavou zastávkou je Kynšperk nad Ohří. Městečko Vás možná překvapí starobylými hrázděnými domy na náměstí a velmi příjemným vodáckým kempem.
tekoucí řeka

Plavba pokračuje podél bývalé lokality hnědouhelných pánví k městu Sokolov, kde doporučujeme prohlédnout si typickou architekturu socialistického realismu (sorela). Rovinatý ráz krajiny se pozvolna mění, Ohře se zařezává mezi strmé zalesněné svahy, a to už se hlásí o slovo středověký hrad Loket. Je na něj z říční hladiny fantastický pohled.

Ohře překvapí meandrujícími zátočinami i divokými peřejemi

Pod Loktem poplujete podél Svatošských skal, jistě tu zahlédnete nějakého horolezce, a před Vámi jsou Karlovy Vary. Ohře protéká přímo centrem města a je to zajímavá podívaná. Na prohlídku lázeňského města si rozhodně rezervujte alespoň jeden volný den.
kámen v řece

Plavba po Ohři obvykle končí velmi působivým úsekem peřejí Hubertus, Velichov a Kyselka, krajina je zalesněná jehličnatým porostem a plavba má potřebnou svižnost a dynamiku. Mějte se však na pozoru před obávaným smrtícím válcovým jezem Radošov. Toto vodní dílo bylo vyhlášeno ve vodácké anketě za nejnebezpečnějšího zabijáka českých a moravských řek. Jez si vyžádal již přes 50 obětí na lidských životech!