Pravidelný pohyb je důležitý pro každého z nás k udržení dobrého zdraví. Pokud se prozatím žádnému sportu nevěnujete pravidelně, jak vybrat z nepřeberného množství sportů ten pravý pro Vás? Zamyslíte-li se nad tím, nejvhodnější volbou bude provozovat pravidelně co nejpřirozenější pohyb. Cílem je přeci být díky pohybu zdraví a vitální, ne si jednostrannou aktivitou přetěžovat klouby či šlachy a rozvíjet jen svaly dané tělesné partie.
meditace.jpg

Pro lidské tělo je přirozeným pohybem chůze. Můžete ji provozovat kdykoliv a kdekoliv bez jakéhokoliv dalšího vybavení. Půjdete-li svižně, je to nejvhodnější aerobní aktivita. Jak ale posílit svaly celého těla, vybudovat svalový základ, vyhnout se bolestem zad? Jógou. Přirozené cvičení, které tělo vylaďuje, posiluje, protahuje, tvaruje. Co to ale vlastně jóga je? Pro západní civilizaci jen tělesné cvičení. Původně šlo ovšem o filozofii poskytující návod na to, jak správně žít. Základně rozlišujeme osm stupňů jógy.
fialová podložka.jpg

1.       Jáma – patero zásad chování k okolí, které by měl každý dodržovat, dá se shrnout do pravidla pěti NE: násilí, lhaní, kradení, lakota, uvážené požitky.

2.       Nijáma – další patero pravidel, tentokrát osobnostních (čistota, spokojenost, askeze, studium, akceptace existence vyšší nuance).

3.       Ásana – pravidelné cvičení pozic a sestav.

4.       Pranajáma – zaměřuje se na práci s dechem a proudění životní energie, spojuje duchovní rovinu s fyzickým prováděním jógy.

5.       Pratyjahara – učí nadhledu a odpoutání se od svého ega.

6.       Dharana – vede ke schopnosti naučit se soustředění na jednu věc/činnost.
meditace s gongem.jpg

7.       Dhyana – věnuje se učení meditace, prostřednictvím které lez dosáhnout cíle jógy.

8.       Samadhi – představuje vlastní cíl jógy, kdy dosáhneme vrcholu blaženosti.

 Z těchto základů se odvíjí jednotlivé druhy jógy, jaké známe i dnes (Hatha, Vinyasa, …), přičemž se všechny vzájemně ovlivňují a prolínají.