Dluhopisy mohou být úročeny velice různorodou formou. Předně bychom měli vědět, že rozlišujeme dluhopisy tzv. krátkodobé, které jsou splatné do dvanácti měsíců od data vydání, jsou to např. depozitní certifikáty, nebo komerční papíry. Pak se vydávají střednědobé dluhopisy, které jsou splatné ve lhůtě do deseti let, a u dlouhodobých dluhopisů je lhůta splatnosti delší než 10 let.
Dluhopisy se mohou rozdělit podle toho, kdo je vydává, tedy zpravidla na státní, podnikové (korporátní), komunální, nebo bankovní, ale dělíme je i podle kritéria, jakým způsobem se úročí.
stočené peníze

Dluhopis s úročeným pevným (s pevným kupónem)

Jedná se o dluhopis, kdy se po celou dobu jeho trvání úrok nemění. Výhodou je pochopitelně možnost zjistit okamžitý zisk z výnosu, takové dluhopisy však nejsou příliš rentabilní v období, kdy dochází k ekonomické nestabilitě při výkyvech ekonomické situace v zemi.

Dluhopis s úročeným proměnlivým (variabilní kupón)

Jedná se většinou o dluhopisy s mezibankovní sazbou úroku, která k původní referenční hodnotě přičítá jakýsi bonus, vyvažující případné riziko. První takové dluhopisy se začaly vydávat v 70. letech minulého století.

Dluhopisy s úročením nulovým

Jak napovídá název, tento dluhopis není úročen a výnos je věřiteli zajištěn skrze tzv. nákup s diskontem. To znamená, že je vždy tento dluhopis nakupován pod nominální hodnotou, kterou se dlužník zavázal splácet.
zlaté prase

Dluhopis indexovaný

Poměrně častý cenný papír, kdy se úrokové (kupónové) platby mění v závislosti na vývoji ceny různých komodit na trhu. Bývá to zlato, stříbro, ropa, zemní plyn, apod. Jedním z nejznámějších dluhopisů tohoto typu je americký státní dluhopis Treasury Inflation-Protected Securities, ve zkratce TIPS. V roce 1997 byla vydána první emise těchto dluhopisů pod názvem Treasury Inflation Targeted Securities a zkratka TITS pobouřila některé křesťanské svazky v USA natolik, že se nakonec název musel změnit. Ženská ňadra zkrátka hýbou světem, pro někoho jsou zdrojem přirozené rozkoše, pro kojence zdrojem obživy, a pro někoho zdrojem nemravnosti.