Vztahy mez i podnikateli a zaměstnanci se často přiostří právě v těchto případech. Někteří zaměstnavatelé řeší svou ožehavou situaci s nedostatkem pracovních sil zkrácenými úvazky a nezřídka se stává, že musí zaměstnanci trávit na pracovišti delší čas, než je stanovených 20 hodin týdně.
Pracovat přesčas není až takový problém, leckdy se to zvládnout dá i pro maminky na mateřské, které nemají času zrovna nazbyt, ale k jakému překvapení pak naivní zaměstnanec dojde, jestliže chce po zaměstnavateli přesčasy proplatit požadovanými příspěvky.
bílé tulipány

S prací přesčas musí zaměstnanec vždy souhlasit

Práci přesčas totiž jasně definuje zákoník práce a to je taková doba, která přesahuje týdenní 40 hodinový limit. Ten pochopitelně odpovídá plnému úvazku a částečné úvazky se tím pádem dostávají do slepé uličky. Konkrétně tedy odpracovaná doba mezi 20 a 40 hodinami týdně je jakýmsi časovým vakuem, za které zaměstnanci na částečný úvazek náleží pouze odměna v rozsahu hodin navíc, ale ne přesčasový příplatek. Zní to sice absurdně, ale stanovili to zákonodárci, a jistě ne náhodně. Zákon tedy jasně deklaruje, že pro tuto práci zaměstnanci nenáleží ani příplatky za práci přesčas, ani náhradní volno. Práci přesčas vám ovšem nesmí zaměstnavatel nařídit, vždy musí jít o vzájemnou dohodu, (která nemusí být písemná).
smetanový kostým
Zajímavé jsou také případy, kdy pracovník nestihne provést stanovený úkon v předem dohodnuté pracovní době, a je třeba v práci zůstat déle. Jestliže by zaměstnavatel nechtěl práci přesčas proplatit s tím, že zaměstnance o tuto práci nežádal, a ten ji provedl dobrovolně, pak je zaměstnavatel povinen přesčas proplatit v případě, že:

  • Byl informován o tom, že zaměstnanec pracuje nad rámec svého úvazku.
  • Zadal takový rozsah práce, která nemohla být provedena v rámci pracovního (zkráceného) úvazku.
  • Zaměstnavatel osobně převzal a využil výsledků práce, která byla provedena nad časový rámec (zkráceného) úvazku.

Jestliže by zaměstnavatel odmítal proplatit práci přesčas, je možné se této odměny domáhat soudní cestou, a to až 3 roky zpětně.