Neznalost tak důležitých pojmů jako je sídlo firmy, místo podnikání či třeba virtuální sídlo mohou podnikateli snadno způsobit plno nepříjemných situací. A to nejen při jednání s úřady, ale také ve styku s obchodními partnery. V této problematice se určitě vyplatí mít jasno, proto si jednotlivé pojmy ujasníme.

Nejprve se vrhneme na rozdíl mezi sídlem firmy a místem podnikání. Platí, že místo podnikání se vztahuje k fyzickým podnikajícím osobám, zatímco sídlo je vlastně tou stejnou obdobou pro osoby právnické.

management-2766430_960_720

Místo podnikání je tedy působištěm, odkud fyzická osoba skutečně řídí veškeré své podnikání, tzn. přijímá zde korespondenci, uzavírá smlouvy apod. Pokud jde o více živností, všechny mají shodnou adresu bydliště či provozovny. Pokud se jedná o bydliště, není třeba ji veřejně uvádět, avšak v živnostenském rejstříku se tomuto uvedení nevyhneme.

S tímto působištěm jsou pak spjaty určité povinnosti. Pokud je totiž adresa jiná, než v místě bydliště, je třeba ještě doložit právní nároky na užívání druhé uvedené adresy, a to včetně podnikatelských účelů. Tím zpravidla bývá písemný souhlas majitele nemovitosti nebo nájemní smlouva, v níž je vše potřebné ustanoveno.

Speciální službou je pak virtuální sídlo pro OSVČ, kteří jako místo svého působení zapíší adresu virtuální kanceláře pro doručování korespondence i obchodní a úřední styky. Zprostředkovatelé těchto služeb nabízí přechovávání nebo uchovávání pošty, někdy také zasedací místnost či fyzickou kancelář na možné schůzky k pronajmutí.

stamp-312609_960_720

Sídlo společnosti je nezbytnou podmínkou pro založení, akciové, komanditní a společnosti s ručením omezeným. Taktéž se může jednat o adresu virtuální, musí být uvedena v obchodním rejstříku a je oficiální korespondenční adresou.

I zde jsou jisté povinnosti, například označit toto místo názvem obchodní firmy, jménem a příjmením a identifikačním číslem objektu, v němž sídlí. Dále je nutné prokázat živnostenskému úřadu vlastnické a užívací právo k prostorám, zajistit přebírání poštovních zásilek a při změně tohoto místa, ohlásit tuto skutečnost do 8 dnů na finanční úřad, zdravotní pojišťovnu a OSSZ.